Oscar Mbo dragged into Gogo Maweni and Gogo Skhotheni’s beef


Oscar Mbo is accused of having an affair with Gogo Skhotheni-Dlamini.

The incident was broadcast by Gogo Maweni, who drew the line of fighting between her and Dlamini.

image

Just when we thought the argument was going to end, the two intensified it by revealing their personal lives.

In Maweni’s Instagram Live with Musa Khawula, the traditional healer claimed DJ and Skhotheni were having an affair.

Ngithi, ngyacela mina kube ne challenge, mina ngicela mina noGogo Skhotheni sihlangane estradini ngim’trape. Ukuthi ise Soweto noma ikuphi, asikhiphane ikani sishayana. Ngizomtholaphi ngoba huyabaleka, njengoba a-kunginika proudly i-address yakhe, you know that she ran away, she wasn’t there. So mina ngifuna ibe ukuthi official, we are fighting. Ngifuna ukum’trapa, ngimbonise ukuthi isikhenke, isikhenke esidliwa u-Oscar Mbo,” said Gogo Maweni.

Meanwhile, Maweni has revealed that Skhotheni-Dlamini’s husband is bisexual.

Musa Khawula: Yes, but I won’t be able to afford alcohol if I have to raise five children and one man can’t make money, so that means six children. So I won’t be able to go out and get drunk either.
A friend: Who is Monde
Musa Khawula: Monde is Gogo’s husband.
A friend: I want to see his picture
Musa Khawula: No, we don’t care.
Gogo Maweni: No, but he’s bisexual. He is bisexual
One friend: So your husband is bisexual?
Gogo Maweni: He fucks you and he wants to be fucked too.
A friend: So, Gogo Skhotheni’s husband is bisexual chomma?
Gogo Maweni: Well my love ke double adapter. I have messages, I have screenshots. I have a screenshot. Even if you call my husband today and tell him I’m having an affair with Andile,

Leave a Comment