Đề thi Địa Lí tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 tất cả mã đề? Xem và tải đề thi môn Địa tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023 ở đâu?


Xin cho biết đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa lý năm 2023 như thế nào? Xem và tải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 ở đâu? bạn Quốc Minh – Quận 10 HCM


Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa lý 2023? Xem và tải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 ở đâu?

Ngày 29/6/2023, thí sinh cả nước tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023.

Các môn thi: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Đây là Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa lý 2023:

Đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lý 24 câu đầy đủ TẢI XUỐNG

321a321b

321c

321d

Xem đáp án môn Địa lý kỳ thi THPT 2023 nơi đây

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 301

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Lịch sử mã đề thi 302

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 303

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 304

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí số 305

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 306

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 307

Xem thêm:  Người học nghề công nghệ kỹ thuật kiến trúc trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào?

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 308

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 309

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí số 310

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý mã đề 311

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý mã đề 312

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí số 313

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý mã đề 314

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý mã đề 315

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 316

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý mã đề 317

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý mã đề 318

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí đề 319

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí số 320

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 321

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 322

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý số 323

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý mã đề 324

Xem thêm:  Thư viện trường đại học có chức năng là gì? Thư viện trường đại học có những nhiệm vụ như thế nào?

Tải về chủ đề đầy đủ: Tải về

Xem đáp án môn Địa lý THPT 2023

Xem đáp án môn Sử THPT 2023

Xem đáp án môn GDCD THPT 2023

đề tài

Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia môn Địa lý 2023? Xem và tải đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 ở đâu? (Hình Internet)

Khi nào có điểm thi THPT quốc gia môn Địa lý năm 2023?

Căn cứ Công văn 1515/BGDĐT-QLCL năm 2023 về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, sau khi hoàn thành các môn thi, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian sau:

– Hoàn thành chậm nhất 17h ngày 15/7: Tổ chức chấm thi; Tổng hợp chấm thi; Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo; So sánh kết quả thi.

– 8h00 ngày 18/7/2023: Công bố kết quả thi.

– Hoàn thành chậm nhất trước ngày 20/7: Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

– Chậm nhất ngày 22/7 hoàn thành: Cập nhật vào hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; Công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

– Hoàn thành chậm nhất 24/7: Cấp bằng tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các chứng chỉ liên quan (bản chính) cho thí sinh.

– Từ ngày 18/7 đến hết ngày 27/7: Nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

– Hoàn thành chậm nhất vào ngày 12/8: Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.

– Trước ngày 13/8/2023: Cập nhật vào hệ thống QLT; gửi báo cáo và số liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT năm 2023.

Như vậy, ngày 18/7/2023 điểm thi THPT Quốc gia năm 2023 các môn thi sẽ được công bố.

Điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023 được làm tròn như thế nào?

Căn cứ Điều 29 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Chấm bài trắc nghiệm

3. Chấm điểm: Sau khi hoàn thành các công việc quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chấm bài thi tiến hành bóc niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm trắc nghiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lập biên bản mở niêm phong và cho điểm. dữ liệu. chấm vào phần mềm chấm trắc nghiệm dưới sự giám sát của Công an và Tổ giám sát; tiến hành chấm điểm, làm tròn đến hai chữ số thập phân đối với từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp; sử dụng thống nhất mã đề thi, môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trong quá trình xử lý, Hội đồng thi phải nghiêm túc cập nhật và báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng).

Như vậy, trường hợp với các bài thi trắc nghiệm sẽ làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng thành phần của bài thi tổ hợp.

Xem thêm:  Khi đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học, tiêu chuẩn về đội ngũ nhân viên như thế nào?


Leave a Comment