Đáp án trắc nghiệm Module 9 THCS đầy đủ (8 môn)

Bạn đang xem bài viết Đáp án trắc nghiệm Module 9 THCS đầy đủ (8 môn) tại Trường THCS Yên Trấn.!

Cần theo kế hoạch được phê duyệt bởi tổ trưởng chuyên môn

Câu 5: Để xây dựng, triển khai kế hoạch hỗ trợ GVPT đại trà nâng cao năng lực công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học và quản lí học sinh ở trường trung học cơ sở, GVPTCC cần hoàn thành:

5 hoạt động theo trình tự: Chuẩn bị học tập; Triển khai học tập: Hỗ trợ đồng nghiệp tự học mô đun 9; Đánh giá kết quả học tập mô đun bồi dưỡng; Đôn đốc GVPT/ CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát về mô đun bồi dưỡng; Xác nhận đồng nghiệp hoàn thành mô đun bồi dưỡng trên hệ thống LMS

Danh Mục

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tin học THCS đầy đủ

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tin học THCS – Ôn tập

Câu 1. “…là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học” Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Học liệu số.

Câu 2. Đâu là yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lý.

Câu 3. ……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình TPACK.

Câu 4. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Câu 5. Để chọn lựa một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau:

năng lực tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;

năng lực sư phạm và năng lực đáp ứng công nghệ của người dạy;

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Câu 6: Câu hỏi Thầy/Cô đã từng sử dụng các phần mềm vừa được giới thiệu trong quá trình công tác giảng dạy chưa?

Trả lời:

Câu 7: Câu hỏi Nếu đã từng sử dụng, Thầy/Cô hãy chia sẻ ví dụ thực tiễn và những điều cần lưu ý khi sử dụng phần mềm đó trong dạy học hoặc giáo dục.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tin học THCS – Nội dung 1

Đây là công việc tự thực hành tuỳ chọn theo cá nhân.

Hoạt động này hướng dẫn cài đặt một số công cụ, phần mềm phục vụ việc giảng dạy và phát triển chuyên môn. Thầy/cô tuỳ chọn xem và thực hành theo hướng dẫn một số công cụ, phần mềm phù hợp với nhu cầu của mình.

Hướng dẫn thực hiện công việc:

Bước 1. Nhấn chọn vào nút lệnh “Tải tài liệu”. Bảng tài liệu về các phần mềm sẽ hiển thị.

Bước 2. Hãy chọn lựa những phần mềm mà Thầy/Cô muốn tìm hiểu và nhấn vào biểu tượng con mắt để xem trực tiếp hoặc nhấn vào nút tải để tải tài liệu về máy.

Bước 3. Thực hành & luyện tập theo hướng dẫn của phiếu giao nhiệm vụ để có hiểu biết cơ bản về phần mềm trong hoạt động dạy học môn Tin học.

Câu 1: Thầy/Cô có thể kể tên những phần mềm khác mà mình sử dụng trong quá trình công tác.

Trả lời:

Word, Excel, Power Point, Ispring, Plicker, Quizizz, EnetViet, Azota ,…

Câu 2. Thầy/Cô có thể chia sẻ triết lý hoặc sản phẩm thực hiện theo hướng dẫn của PNV.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tin học THCS – Nội dung 2

Câu 1. Theo tài liệu đọc học liệu số bao gồm:

Máy tính và thiết bị liên quan

Câu 2. Ứng dụng công nghệ thông tin nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

PowerPoint.

Câu 3. Để tổ chức cho học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp nhất?

Kahoot.

Câu 4. Để tổ chức cho học sinh tương tác học tập trực tuyến trong giai đoạn giãn cách xã hội, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây là phù hợp?

Google Classroom.

Padlet.

Câu 5. Hãy chọn ra thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục?

Projector.

Câu 6. Giáo viên sử dụng phần mềm PowerPoint để xây dựng bài giảng “Phần cứng máy tính” cho môn Tin học, THCS. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

Câu 7. Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, … được xem là:

Học liệu số

Câu 8. Hãy chọn lựa các thiết bị công nghệ hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục thời điểm hiện tại.

máy chiếu vật thể

Câu 9. Giáo viên trình chiếu bài trình chiếu đa phương tiện bài “Phần cứng máy tính” – môn Tin học cho học sinh lớp 7. Giáo viên đang thực hiện:

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Câu 10. Giáo viên sử dụng phần mềm Padlet để thông báo nội dung học tập và nhận bài tập của học sinh môn Tin học, THCS cho giai đoạn giãn cách xã hội. Giáo viên đang thực hiện:

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 11. Hãy chia sẻ tiêu chí mà Thầy/Cô dùng để chọn lựa thiết bị công nghệ, học liệu số phù hợp với các hoạt động dạy học môn Tin học thực hiện ở PGNV.

Câu 12: Hãy chia sẻ tiêu chí mà Thầy/Cô dùng để chọn lựa phần mềm phù hợp với các hoạt động dạy học và giáo dục môn Tin học thực hiện ở PGNV.

Trả lời:

Phần mềm ổn định, tiện ích, thao tác tốt;

  • Phù hợp với nội dung dạy học.
  • Phù hợp với cơ sở vật chất của đơn vị.
  • Đáp ứng yêu cầu cần đạt
  • Đơn giản, dễ sử dụng, nhất là với người học
  • Giao diện thân thiện.
  • Thiết thực, hiệu quả

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tin học THCS – Nội dung 3

Câu 1: Kho bài giảng e-leanning của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

Câu 2. Đâu là phần mềm, hệ thống dùng cho môn Tin học:

Tynker.

Microsoft Visio.

Scratch.

Câu 3. Các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm mấy bước?

5 bước.

Câu 4. Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Câu trả lời

1- Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2- Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3- Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4- Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5- Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Câu 5. Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ mấy trong bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Câu 6. Đối với học sinh khối THCS, giáo viên có thể dạy học trực tuyến thông qua?

Padlet

Google classroom

Câu 7. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

Câu 8. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể sử dụng phương án ứng dụng Công nghệ thông tin nào sau đây:

Dạy học thông qua Google Classroom.

Dạy học thông qua Microsoft Teams.

Câu 9. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Google classroom.

Câu 10. Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của công cụ tìm kiếm, thay thế trong phần mềm soạn thảo văn bản.” (Tin học – Lớp 6). Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên có thể phần mềm nào sau đây để kiểm tra người học với hình thức học từ xa trong môi trường học ảo – VLE:

Google Classroom.

Kahoot.

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Tin học THCS – Nội dung 4

Câu 1. Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Câu 2. Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

Câu 3. Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Câu 4. Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Câu 5. Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google Forms

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Công nghệ THCS đầy đủ

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu của môn Công nghệ giúp phát triển các năng lực công nghệ gồm:

Câu trả lời

Nhận thức, giao tiếp, sử dụng công nghệ và thiết kế sản phẩm công nghệ

Tìm hiểu, sử dụng công nghệ, đánh giá công nghệ và thiết kế sản phẩm công nghệ

Nhận thức, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật

Tìm hiểu, giao tiếp, sử dụng, đánh giá công nghệ và thiết kế kĩ thuật

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Giao tiếp công nghệ là năng lực lập, đọc, trao đổi kĩ thuật về

Câu trả lời

Sản phẩm, quá trình, giải pháp công nghệ

Sản phẩm, quá trình và dịch vụ công nghệ

Sản phẩm, mô hình và quy trình công nghệ

Mô hình, quy trình và dịch vụ công nghệ

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Cách thiết kế kế hoạch dạy học và đánh giá theo chương trình môn Công nghệ cấp THCS 2018 cần đảm bảo tiêu chí nào sau đây?

Câu trả lời

Xác định mục tiêu rõ ràng, phù hợp với yêu cầu cần đạt

Thiết kế được công cụ kiểm tra, đánh giá học tập học sinh

Thể hiện rõ trình tự tiến hành các bước thực hiện trong hoạt động học tập.

Vận dụng các PPDH phù hợp, tích cực hóa hoạt động của HS

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

Câu trả lời

mức độ phù hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp.

mức độ học sinh đạt được kết quả trong các bài đánh giá.

mức độ hài lòng của cha mẹ, học sinh và giáo viên khi triển khai chương trình.

mức độ phong phú, đa dạng của nội dung dạy học, đặc biệt là các nội dung gắn với thực tiễn.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Theo quan điểm phát triển năng lực, đánh giá kết quả học tập lấy việc kiểm tra năng lực nào sau đây của HS làm trung tâm của hoạt động đánh giá ?

Câu trả lời

Ghi nhớ được kiến thức.

Hiểu đúng kiến thức.

Tái hiện chính xác kiến thức.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy nối thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Nối cột

Câu trả lời

1-a, 2-b, 3-d, 4-c

1-b, 2-a, 3-c, 4-d

1-a, 2-d, 3-b, 4-c

1-a, 2-c, 3-b, 4-d

Vận dụng sáng tạo kiến thức.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là

Câu trả lời

Đi đến những quyết định về phân loại HS.

Có được những thông tin để đi đến những quyết định đúng đắn về bản thân.

Xem xét để có những quyết định về điều chỉnh các mục tiêu dạy học.

Thu thập thông tin làm cơ sở cho những quyết định về phương pháp dạy học

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

… là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp HS áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể.

Câu trả lời

Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học theo định hướng STEM

Dạy học tình huống

Dạy học tích hợp liên môn.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Tiến trình thiết kế dạy học một chủ đề Công nghệ theo các bước như sau:

(1) Hoạt động luyện tập, vận dụng.

(2) Hoạt động mở rộng.

(3) Hoạt động khởi động/gắn kết/xác định vấn đề cần giải quyết/…

(4) Hoạt động tìm tòi, khám phá, giải quyết vấn đề.

Câu trả lời

(2) -> (3) -> (1) -> (4)

(3) -> (4) -> (1) -> (2)

(4) -> (2) -> (1) -> (3)

(4) -> (1) -> (2) -> (3)

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Khi dạy học chủ đề “Một số dụng cụ đo điện cơ bản” trong Chương trình Công nghệ lớp 9 2018, GV yêu cầu HS hoạt động theo 3 nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu cách sử dụng của một dụng cụ đo, sau đó HS làm việc theo nhóm mới sao cho nhóm mới phải có tối thiểu 3 bạn đã tìm hiểu các dụng cụ đo khác nhau. GV đã sử dụng kĩ thuật dạy học nào?

Câu trả lời

Kĩ thuật các mảnh ghép

Kĩ thuật sơ đồ tư duy

Kĩ thuật khăn trải bàn

Kĩ thuật chia nhóm

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 1

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến thời điểm hiện tại là

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính thực tiễn.

Đảm bảo tính sư phạm.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính pháp lí.

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với giáo viên?

Góp phần hỗ trợ, cải tiến các phương pháp dạy học, giáo dục truyền thống cũng như thay thế khi cần thiết.

Tạo động lực, kích thích khai thác ý tưởng dạy học mới, kế hoạch bài dạy hiện đại với sự kết hợp giữa công nghệ thông tin, học liệu số và yêu cầu khác có liên quan đến thiết bị công nghệ.

Hỗ trợ triển khai các ý tưởng sư phạm với phương pháp dạy học, giáo dục hiện đại, nhất là hình thức dạy học trực tuyến, dạy học kết hợp.

Tạo áp lực cho giáo viên tự nâng cao kĩ năng sử dụng các công cụ, phần mềm, thiết bị hiện đại.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

……….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình ADDIE.

Mô hình TPACK.

Mô hình STEM.

Mô hình B-Learning.

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là

cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp

thiết kế dạy học.

hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

dạy học và tổ chức hoạt động.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến thời điểm hiện tại là

dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗ hợp, E-learning.

dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.

dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, phức tạp đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây vai trò của việc sử dụng học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đối với học sinh?

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận không giới hạn nguồn tài nguyên ở lĩnh vực mà họ đang học tập và nghiên cứu.

Giúp người học có động lực và trách nhiệm hơn trong việc tự học để hoàn thiện chính mình, góp phần phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Giúp người học có thể chủ động tiếp cận giới hạn nguồn tài nguyên theo định hướng của giáo viên.

Góp phần phát triển năng lực tin học của học sinh thông qua việc khai thác học liệu số và thiết bị công nghệ.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Học liệu số tác động đến các thành tố nào của quá trình dạy học, giáo dục?

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện tổ chức hoạt động trải nghiệm, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, biện pháp cải tiến chất lượng dạy học.

Mục tiêu dạy học, nội dung sách giáo khoa, phương pháp và kĩ thuật dạy học, phương tiện dạy học và học liệu dạy học, quá trình kiểm tra, đánh giá.

Đáp án module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 2

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ các hoạt động thông thường của giáo viên, bao gồm

Thiết kế, biên tập học liệu số và trình diễn; kiểm tra đánh giá, tổ chức dạy học, quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.

Tổ chức và triển khai hoạt động tư vấn, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, thiết kế và biên tập nội dung dạy học , quản lí công việc của cha mẹ và học sinh.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học , thiết kế và biên tập bài trình chiếu, tổ chức và triển khai hoạt động dạy.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin nào sau đây có thể dùng để hỗ trợ biên tập và trình chiếu bài dạy?

PowerPoint.

MS Teams.

Facebook.

OneNote.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên sẽ dùng công cụ nào dưới đây là phù hợp?

Microsoft Teams.

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Yenka.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Công cụ, phần mềm nào dưới đây KHÔNG hỗ trợ quản lý công việc của giáo viên?

Microsoft Powerpoint.

Google Classroom.

Padlet.

Microsoft Teams.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Xem thêm:  Cách tính điểm thi vào lớp 10 Chuyên tại TPHCM? Không trúng tuyển thì có được dự tuyển vào trường khác không?

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Google Classroom.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Để tìm kiếm thông tin, học liệu trên Internet hỗ trợ hoạt động dạy học, GV cần có một số kĩ năng sau:

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Xác định được yêu cầu cần đạt tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Có kĩ năng tìm kiếm, phân tích được kết quả tìm kiếm, sử dụng được kết quả tìm kiếm cho hoạt động dạy học

Xác định được mục tiêu tìm kiếm, có kĩ năng tìm kiểm, đánh giá được thông tin và học liệu tìm kiếm

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Một số phần mềm/công cụ như Lecture Maker, Prezi, iMindMap, Kahoot, Camtasia,… được sử dụng trong dạy học Công nghệ thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào sau đây?

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học (instructional tools)

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung (content development tools)

Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội (social tools).

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân (personal tools)

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt “mô tả các quy tắc an toàn điện trong gia đình” học liệu số cần ưu tiên sử dụng trong dạy học là

hình ảnh, video giới thiệu về tầm quan trọng của điện năng.

hình ảnh. video giới thiệu và cách sử dụng điện an toàn trong nhà

thí nghiệm ảo về các tai nạn điện giật.

video giới thiệu về cách sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình.

Câu 11. 3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm

Câu trả lời: học sinh, giáo viên và nhà trường.

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Câu hỏi ghép cặp

Bài giảng điện tử: MS-PowerPoint, Google Slide, Open Office Impress…

Thí nghiệm ảo, mô phỏng – Phần mềm thiết kế thí nghiệm ảo hoá học: Yenka, ChemLab, Portable Virtual Chemistry Lab,… – Trang web cung cấp các mô phỏng hoá học: PhET Interactive Simulations…

Sơ đồ tư duy: Mindomo, Mindmup…

Video: Youtube (tìm kiếm và đăng tải video), Video Editor…

Tệp/file hình ảnh: Paint, Snipping Tool, Powerpoint…

Tệp/file âm thanh: Audacity, Viettel AI Open Platform (chuyển đổi văn bản thành tiếng)…

Bảng dữ liệu: MS-Excel, Google Sheet, Open Office Calc…

Bài tập, câu hỏi kiểm tra đánh giá: Google Forms, Quizizz, Kahoot…

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 3

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào KHÔNG phải là căn cứ để chọn lựa hình thức dạy học cho một chủ đề có ứng dụng công nghệ thông tin là:

Điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm ngẫu nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực công nghệ thông tin của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Đặc điểm ngẫu nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt.

Điều kiện dạy và học, năng lực công nghệ thông tin của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm

học sinh, giáo viên và nhà trường.

học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

a. Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

b. Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

c. Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

d. Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

e. Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

1-a, 2-b, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-e.

1-b, 2-a, 3-c, 4-d, 5-e.

1-a, 2-b, 3-e, 4-c, 5-d.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như phiếu học tập, phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, bài giảng (dạng văn bản), video, sản phẩm mô phỏng.” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên đang thực hiện: Trong dạy bài “Bản vẽ kĩ thuật”, phần mềm nào sau đây hỗ trợ cho giáo viên vẽ chi tiết các hình chiếu, ghi kích thước vật thể có thể dễ dàng sử dụng tổ chức dạy học cho học sinh.

Proteus

Sketchup Pro.

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên xây dựng trò chơi để củng cố kiến thức nội dung phần Bản vẽ kĩ thuật– môn Công nghệ cho học sinh lớp 8 bằng phần mềm Kahoot. Giáo viên đang thực hiện:

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Ôn tập, củng cố kiến thức.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp và học từ xa hoàn toàn.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây liên quan đến xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin là phù hợp nhất?

Mô tả một hoạt động học trong tiến trình dạy học bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động, PPDH/KTDH, phương án kiểm tra đánh giá, phương án ứng dụng công nghệ thông tin.

Với hoạt động xác định nhiệm vụ học tập thì cần phải sử dụng hình thức dạy học trực tiếp để bảo đảm giúp HS xác định được các nhiệm vụ học tập của hoạt động học tiếp theo.

So với các loại hoạt động học khác thì loại hoạt động luyện tập, củng cố không nhất thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin.

Bước đầu tiên để xây dựng kế hoạch bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin là chọn lựa phần mềm, thiết bị công nghệ và học liệu số phù hợp với nội dung dạy học.

Câu 9. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.” (Công nghệ– Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng hình thức dạy học nào sau đây:

Học với sự trợ giúp của máy tính (và Internet).

Học theo mô hình kết hợp: trực tiếp và trực tuyến.

Học thông qua trò chơi.

Học từ xa trong môi trường học ảo – VLE.

Câu 10. Chọn các đáp án đúng

Với yêu cầu cần đạt “Trình bày được tác dụng của cảm biến trong đời sống.” (Công nghệ – Lớp 9). Giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học như sau:

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Zalo

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Microsoft Teams

Yêu cầu học sinh nộp bài tập qua Gmail

Yêu cầu học sinh nộp bài tập thông qua Youtube.

Đáp án Module 9 THCS môn Công nghệ – Nội dung 4

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Google Forms

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Giáo dục thể chất THCS đầy đủ

Đáp án câu hỏi ôn tập Module 9 Giáo dục thể chất THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực thể chất được mô tả trong Chương trình GDPT 2018, môn Giáo dục Thể chất, gồm bao nhiêu năng lực thành phần?

2

4

3

5

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Môn GDTC trong Chương trình GDPT 2018 được xây dựng bao nhiêu mạch nội dung kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12?

2

4

3

5

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình môn GDTC, chương trình GDPT 2018, phần kiến thức chung là nội dung nào sau đây?

Nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12

Nội dung tự chọn được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12

Nội dung tự chọn được thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12

Nội dung bắt buộc được thực hiện từ lớp 6 đến lớp 12

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Bài học nhằm phát triển NL đặc thù (NL thể chất trong môn GDTC) gồm những hoạt động diễn ra theo tiến trình sau:

Hoạt động Khởi động; Hoạt động Luyện tập; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Vận dụng.

Hoạt động Khởi động; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Luyện tập; Hoạt động Vận dụng.

Hoạt động Luyện tập; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Vận dụng.

Hoạt động Khởi động; Hoạt động Hình thành KT; Hoạt động Luyện tập.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Môn GDTC trong Chương trình GDPT 2018 kế thừa những nội dung nào của chương trình GDPT 2006, môn Thể dục hiện hành?

Mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục.

Mục tiêu, nội dung, phương pháp.

Nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục.

Mục tiêu, nội dung và đánh giá kết quả giáo dục.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung giáo dục của môn Giáo dục Thể chất, thuộc Chương trình GDPT 2018, được xác định dựa vào căn cứ nào sau đây?

Căn cứ mục tiêu giáo dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực

Căn cứ các yêu cầu cần đạt năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, tư duy sáng tạo

Căn cứ kết quả nghiên cứu về chương trình môn học, trong đó có Chương trình môn học Thể dục hiện hành và xu thế quốc tế về phát triển Chương trình giáo dục phổ thông nói chung và Chương trình môn Giáo dục thể chất nói riêng; Căn cứ hệ thống kiến thức môn Giáo dục thể chất

Căn cứ kết quả nghiên cứu về chương trình môn học, trong đó có Chương trình môn học Thể dục hiện hành và xu thế quốc tế về phát triển Chương trình giáo dục phổ thông nói chung và Chương trình môn Giáo dục thể chất nói riêng; Căn cứ các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; Căn cứ hệ thống kiến thức môn Giáo dục thể chất

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn 1 ý kiến mà thầy cô thấy phù hợp nhất khi chọn lựa thiết bị, phương tiện dạy học phát triển năng lực HS?

Mỗi phương tiện, thiết bị chỉ có thể giúp phát triển một năng lực thành phần của năng lực thể chất do vậy cần chọn lựa đúng phương tiện để đạt được mục tiêu.

Phương tiện dạy học giúp làm sinh động nội dung học tập, nâng cao hứng thú học tập, nâng cao lòng tin của HS và khoa học, giúp HS dễ hiểu bài, hiểu bài sâu sắc hơn và nhớ bài lâu hơn.

Khi sử dụng phương tiện dạy học bắt buộc phải tổ chức cho HS theo nhóm nhỏ.

Trong dạy học GDTC, bắt buộc phải sử dụng phương tiện trực quan thì mới phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trọng tâm của đánh giá kết quả học tập là …

Quá trình học tập

Các đáp án đều đúng

Kết quả học tập.

Các đáp án đều sai

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích chủ yếu nhất của đánh giá năng lực là gì?

Đánh giá năng lực học sinh vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học và giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống

Các đáp án đều đúng

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ..

Các đáp án đều sai

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn 1 ý kiến mô tả về hiệu quả việc sử dụng phương pháp thi đấu trong dạy học môn GDTC mà thầy cô thấy phù hợp nhất?

Củng cố và hoàn thiện kĩ thuật đã học.

Phát triển tối ưu phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho giờ học .

Củng cố và hoàn thiện kĩ thuật động tác, phát triển các tố chất. Giáo dục đạo đức, ý chí, tính kỷ luật, tính đồng đội.

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 1 Module 9 Giáo dục thể chất THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Đa dạng hóa hình thức dạy học, giáo dục

Tạo điều kiện học tập đa dạng cho HS.

Hỗ trợ GV thực hiện dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh một cách thuận lợi và hiệu quả.

Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: năng lực tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

STEM.

B-Learning.

ADDIE.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án KHÔNG đúng.

Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, phức tạp đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kĩ thuật động tác bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 2 Module 9 Giáo dục thể chất THCS

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Một số thiết bị công nghệ cơ bản hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục:

Thiết bị âm thanh

Máy vi tính (PC & Laptop)

Máy chiếu

Điện thoại thông minh

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Một số thiết bị công nghệ nâng cao hỗ trợ hoạt động dạy học, giáo dục:

Thiết bị âm thanh

Máy tính bảng

Bảng tương tác

Điện thoại thông minh

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Kho bài giảng e-leanning của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://elearning.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin nào sau đây được dùng để hỗ trợ thiết kế và biên tập nội dung dạy học?

OneNote.

Microsoft Power Point.

Google from

Google Drive.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Để hướng dẫn cho học sinh luyện tập bằng các học liệu số, giáo viên sẽ dùng phần mềm nào dưới đây để thiết kế là phù hợp nhất?

Youtube.

Kahoot.

Microsoft PowerPoint.

Video Editor.

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về nội dung bài tập thể dục, giáo viên có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây?

Google from

Video Editor.

Microsoft Power Point.

Google Classroom

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa (speaker) để phát một bài nhạc cho HS thực hành trên lớp trong chủ để Thể dục Aerobic. GV đó đã sử dụng:

Thiết bị công nghệ.

Nguồn học liệu số.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Đồ dùng dạy học.

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Muốn thiết kế các câu hỏi kiểm tra để củng cố kiến thức về Luật của môn thể thao lựa chọn trong hoạt động vận dụng, GV có thể sử dụng những phần mềm nào dưới đây:

Padlet

Microsoft Power Point.

Youtube

Google Forms

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên biên tập video bài học trên phần mềm Video editor. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên trình chiếu nội dung thực hành luyện tập bằng phần mềm Youtube cho HS xem. Giáo viên đang thực hiện:

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

Tổ chức và triển khai hoạt động dạy học.

Quản lí lớp học và phản hồi về người học.

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 Module 9 Giáo dục thể chất THCS

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học chủ đề thể thao tự chọn trong môn GDTC cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào sau đây để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

Gmail.

MS Office.

MS Teams.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học GDTC ở cấp THCS có ưu thế trong việc phát triển năng lực cốt lõi nào cho HS?

Tính toán.

Tin học.

Ngôn ngữ.

Công nghệ

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các bước sau, bước nào KHÔNG phải là giai đoạn thiết kế nội dung học liệu số?

Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể

chọn lựa, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

chọn lựa nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học

chọn lựa thiết bị công nghệ hỗ trợ thiết kế hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Khi tổ chức dạy học chủ đề “Bài tập thể dục”, thay cho các phương pháp truyền thống, GV có thể chọn phần mềm/ công cụ nào sau đây để tăng cường hình tượng hóa chuyển động của động tác cho HS?

Google Forms.

SlowMo Video.

Video Editor.

Kahoot.

Câu 5. Chọn các đáp án đúng

Khi dạy học nội dung kiến thức chung về giáo dục thể chất (Chương trình môn GDTC 2018 cấp THCS), giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Youtube.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

Microsoft Team.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là căn cứ để chọn lựa hình thức dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin là:

Điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Điều kiện dạy và học, năng lực công nghệ thông tin của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí.

Đặc điểm ngẫu nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, năng lực công nghệ thông tin của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học.

Đặc điểm ngẫu nhiên của địa phương, điều kiện dạy và học, sở thích của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, yêu cầu cần đạt

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Các yếu tố nào sau đây ảnh hưởng rõ rệt đến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục?

học sinh, giáo viên và nhà trường.

học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Câu 8. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Sắp xếp theo thứ tự các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Câu trả lời

1

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

2

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

4

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

5

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

Xem thêm:  Đại Học cảnh Sát Nhân Dân Thông Báo Tuyển Sinh 2023

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Giai đoạn “GV chuẩn bị sẵn các học liệu số đã có hoặc xây dựng các học liệu số để hỗ trợ bài dạy như: phiếu giao nhiệm vụ, công cụ kiểm tra đánh giá, bài trình chiếu đa phương tiện, video.” thuộc bước thứ nào sau đây trong các bước thiết kế chủ đề học tập/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Xác định mục tiêu dạy học của chủ đề/bài học

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động học cụ thể

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Ba hình thức đào tạo có ứng dụng công nghệ thông tin được sử dụng phổ biến là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính, học theo mô hình kết hợp trực tiếp với trực tuyến, và dạy học trực tuyến hoàn toàn.

Dạy học với bài trình chiếu, dạy học qua lớp học ảo, dạy học kết hợp.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và mô hình lớp học đảo ngược.

Dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến đồng bộ và dạy học trực tuyến không đồng bộ.

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 4 Module 9 Giáo dục thể chất THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI.

Các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức:

Bồi dưỡng qua mạng; sinh hoạt tổ chuyên môn; và mô hình hướng dẫn đồng nghiệp.

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Khóa bồi dưỡng tập trung.

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Lập kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp có quy trình gồm 5 bước, trong đó: “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ:

2

3

1

4

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Câu 4. Chọn các đáp án đúng

Hỗ trợ gián tiếp là giáo viên cốt cán sẽ thông qua máy tính và Internet để hướng dẫn đồng nghiệp. Để triển khai và thực hiện kế hoạch hướng dẫn, giáo viên cốt cán có thể dùng:

Mô hình 1-1 là mô hình mà người hướng dẫn và người được hướng dẫn giống như một “cặp đôi” để cùng làm việc, chia sẻ và hướng dẫn trực tiếp/gián tiếp về mọi mặt.

Mô hình 1-n là mô hình “một kèm nhiều”, đây là dạng hỗ trợ thông dụng trong các tổ bộ môn, khoa/phòng khi muốn tập huấn bồi dưỡng nội bộ.

Mô hình 1-1 là mô hình “một kèm một” hay là “cặp đôi”, đây là dạng hỗ trợ thường được áp dụng trong môi trường dạy nghề chuyên nghiệp mặc dù khó khả thi.

Mô hình 1-n là mô hình thường được tổ chức định kì, thường xuyên ở hình thức tập huấn trực tiếp tại lớp học.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Cô Đào là tổ trưởng của một Khối lớp ở một trường phổ thông. Cô vừa thực hiện thành công 1 dự án liên môn giúp học sinh tìm hiểu về hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề của địa phương. Cô muốn chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ đồng nghiệp về dự án của mình.

Để khảo sát về hiện trạng và nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn nội bộ phục vụ cho việc hướng dẫn đồng nghiệp, theo Thầy/Cô phần mềm nào dưới đây có thể hỗ trợ phù hợp nhất cho cô Đào?

Microsoft Teams

Google Form

Google Classroom

Microsoft Word

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp THCS đầy đủ

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 1 Module 9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Các hình thức dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin phổ biến thời điểm hiện tại là

Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; Dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp.

Dạy học giáp mặt (Face to Face), dạy học trực tuyến; dạy học hỗn hợp, E-learning.

Dạy học trực tiếp; dạy học trực tuyến; dạy học từ xa; dạy học kết hợp.

Dạy học kết hợp B-Learning, dạy học trực tuyến E-Learning.

Câu 2. Chọn các đáp án đúng

Các phương án nào sau đây là yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn học/hoạt động giáo dục?

Đảm bảo tính sư phạm.

Đảm bảo tính pháp lí.

Đảm bảo tính khoa học.

Đảm bảo tính thực tiễn.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống: …………………..….. là kết quả của sự kết hợp từ ba lĩnh vực cơ bản là nội dung chuyên môn, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ nhằm tạo chất lượng cao cho việc giảng dạy của giáo viên với công nghệ trong giáo dục.

Mô hình TPACK.

Mô hình B-Learning.

Mô hình STEM.

Mô hình ADDIE.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, giáo viên đó cần lưu ý điều gì?

Không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

Không nên tải về và chia sẻ vì vi phạm bản quyền.

Nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

Xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng.

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

………………………….. là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, gồm: Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu được số hóa khác.

Học liệu số.

Phần mềm.

Thiết bị công nghệ.

Tài liệu số

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 2 Module 9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Câu 1. Chọn các đáp án đúng

Phương án nào sau đây là tên gọi của học liệu số?

Máy tính và thiết bị liên quan

Trang web

Video, phim ảnh

Giáo trình điện tử

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Ứng dụng công nghệ thông tin nào sau đây có thể dùng để hỗ trợ biên tập và trình chiếu bài dạy?

OneNote.

Facebook.

Microsoft Teams.

Microsoft PowerPoint.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức cho học sinh học tập trực tuyến theo thời gian thực trong một không gian làm việc ảo, giáo viên có thể sử dụng công cụ nào dưới đây?

Padlet.

Microsoft Word.

Microsoft PowerPoint.

Google Meet.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt “Xây dựng được kế hoạch tổ chức hoạt động phòng chống bắt nạt học đường” (Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9), giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào đăng yêu cầu này, cho phép học sinh nộp sản phẩm, chấm và trả bài học sinh trên cùng hệ thống?

Youtube

Zalo

Microsoft Word

Google Classroom

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

GV sử dụng loa để phát một bài hát trong chủ đề học tập/bài dạy trên lớp. Như vậy, GV đã sử dụng:

Nguồn dữ liệu.

Thiết bị công nghệ.

Đào tạo điện tử (e-Learning).

Học liệu số.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để xây dựng bài giảng cho các chủ đề hoạt động trải nghiệm của lớp 11 theo Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2018. Trong trường hợp này, Microsoft PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm:

Hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Hỗ trợ quản lí lớp học, hỗ trợ học sinh.

Thiết kế, biên tập học liệu số và trình diễn.

Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, Padlet là phần mềm hỗ trợ:

Quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh

Dạy học trực tuyến

Kiểm tra, đánh giá

Thiết kế, biên tập học liệu số và trình diễn

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Với yêu cầu cần đạt “Thể hiện được cảm xúc, hứng thú với khám phá cảnh quan thiên nhiên” (Chương trình hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 2018, lớp 6), học liệu số nên được ưu tiên sử dụng là:

Video giới thiệu về các làng nghề truyền thống của địa phương.

Sách giáo khoa có các hình ảnh giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

Tranh ảnh giấy giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

Hình ảnh, video giới thiệu về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên ở địa phương.

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Điền vào chỗ trống:

………………………………………… là phương tiện đem lại hiệu quả cao khi thực hành giảng dạy, hỗ trợ cho việc trình chiếu và hiển thị các thông tin trong nội dung bài giảng, phục vụ hiệu quả cho việc truyền đạt ý tưởng của GV đến HS cũng như giúp GV và HS tương tác nhiều hơn với nhau trong hoạt động dạy học.

Máy chiếu đa năng.

Phần mềm.

Thiết bị công nghệ.

Học liệu số.

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quá trình dạy học trực tuyến, giáo viên có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào để thường xuyên gửi các thông tin, nhiệm vụ học tập cho học sinh:

Video Editor

Youtube

Zalo

Microsoft Word

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 3 Module 9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Để tổ chức một tiết trải nghiệm nhằm giới thiệu cho học sinh một số cảnh quan thiên nhiên ở Việt Nam bằng phương thức khám phá mà không cần phải đưa học sinh đi đến trực tiếp các địa danh, giáo viên có thể sử dụng phần mềm thực tiễn ảo có tên gọi là:

Quiver.

Video Editor.

Google Meet.

Padlet.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, các cơ sở để chọn lựa hình thức giáo dục có ứng dụng công nghệ thông tin đối với chủ đề, hoạt động học trong tiến trình giáo dục chủ đề là:

Đặc điểm ngẫu nhiên của địa phương; điều kiện dạy và học, năng lực công nghệ thông tin của GV và HS; mục tiêu giáo dục.

Đặc điểm ngẫu nhiên của địa phương; sở thích học tập của HS; và yêu cầu cần đạt.

Căn cứ pháp lí; bối cảnh giáo dục cụ thể; năng lực của HS.

Căn cứ pháp lí; bối cảnh giáo dục cụ thể; và đặc điểm của việc triển khai mỗi hình thức dạy học.

Câu 3. Chọn đáp án đúng nhất

3 nhóm nhân tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là:

Học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

Học sinh, giáo viên và nhận thức về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Học sinh, giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.

Câu 4. Hãy sắp xếp theo thứ tự đúng

Qui trình thiết kế kế hoạch chủ đề/bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin là:

Xác định mục tiêu giáo dục của chủ đề/bài dạy

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định phương thức, phương pháp giáo dục; phương án kiểm tra đánh giá

Thiết kế các hoạt động giáo dục cụ thể

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch chủ đề/bài dạy

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch chủ đề/bài dạy

Xác định mục tiêu giáo dục của chủ đề/bài dạy

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Thiết kế các hoạt động giáo dục cụ thể

Xác định phương thức, phương pháp giáo dục; phương án kiểm tra đánh giá

Câu trả lời

1

Xác định mục tiêu giáo dục của chủ đề/bài dạy

2

Xác định mạch nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

3

Xác định phương thức, phương pháp giáo dục; phương án kiểm tra đánh giá

4

Thiết kế các hoạt động giáo dục cụ thể

5

Rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện kế hoạch chủ đề/bài dạy

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Để vẽ sơ đồ tư duy, phục vụ cho việc thiết kế, biên tập nội dung giáo dục trong Hoạt động trải nghiệm, GV có thể sử dụng phần mềm nào:

ActivInspire.

Kahoot.

X-Mind

Video Editor.

Câu 6. Chọn đáp án đúng nhất

Phần mềm nào dưới đây có thể sử dụng để tổ chức hoạt động học theo hình thức giáo dục trực tuyến thay thế cho trực tiếp:

Google Meet.

Microsoft PowerPoint

X-Mind.

Microsoft Word.

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Khi tổ chức hình thức giáo dục trực tuyến trong 01 tiết trải nghiệm nhằm hướng tới yêu cầu cần đạt “Xác định được một số tình huống nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ trong các tình huống đó” (Hoạt động trải nghiệm – Lớp 7), GV có thể sử dụng công cụ, phần mềm nào dưới đây để học sinh có thể đưa ra câu trả lời đồng thời, đưa ra các nhận xét cho câu trả lời của các bạn khác trong lớp:

Padlet.

Microsoft Word.

Gmail.

Microsoft PowerPoint

Câu 8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong tình hình giản cách xã hội vì dịch Covid-19, giáo viên sử dụng phương án giáo dục trực tuyến thông qua Google Meet trong 01 chủ đề nhằm giúp HS đạt được yêu cầu cần đạt “Chỉ ra được những tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người” (Hoạt động trải nghiệm – Lớp 6). Giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây để kiểm tra được mức độ đạt được yêu cầu cần đạt này của học sinh:

Zalo

Kahoot

ActivInspire

Microsoft PowerPoint

Câu 9. Chọn đáp án đúng nhất

Để giúp HS đạt được yêu cầu cần đạt “Nêu được những thách thức, phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề trong xã hội hiện đại” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp – Lớp 8), giáo viên sử dụng phương án giáo dục trực tuyến trực tiếp thông qua Google Meet. Giáo viên có thể sử dụng kết hợp với phần mềm nào dưới đây để HS có thể cùng lúc nêu được ý kiến của mình trong các câu hỏi mà giáo viên đưa ra:

Padlet

Kahoot

ActivInspire

Zalo

Câu 10. Chọn đáp án đúng nhất

GV có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây để giao nhiệm vụ, triển khai các hoạt động trực tuyến ở nhà cho HS?

ActivInspire

Padlet

Kahoot

Zalo

Đáp án câu hỏi đánh giá nội dung 4 Module 9 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng.

Sự hiểu biết của giáo viên về công nghệ ở mức độ “sử dụng thường xuyên” được mô tả trong bảng tiêu chí tự đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên, đó là:

Giáo viên bắt đầu có sự tìm hiểu và thử nghiệm những công nghệ mới.

Giáo viên liên tục có những thử nghiệm với công nghệ mới.

Giáo viên thành công trong việc sử dụng công nghệ ở mức độ căn bản.

Giáo viên khai thác, sử dụng thuần thục được với công nghệ, có năng lực linh hoạt trong sử dụng.

Câu 2. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng.

Việc xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông bao gồm những nội dung cơ bản nào?

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp (2).

Triển khai, thực hiện kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp (1); và phản hồi, đánh giá kết quả học tập của đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học (1) và kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp (2).

Tạo lập kế hoạch tự học và hướng dẫn đồng nghiệp (1); và triển khai, thực hiện các kế hoạch (2).

Câu 3. Chọn các đáp án đúng

Chọn các phương án đúng.

Có thể hỗ trợ đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục và quản lí học sinh ở trường phổ thông thông qua:

Hỗ trợ gián tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ với mô hình 1-1 hay 1-n.

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình 1-1, 1-n.

Hỗ trợ ở dạng trực tiếp lẫn gián tiếp.

Câu 4. Chọn đáp án đúng nhất

Nếu giáo viên muốn chia sẻ ý tưởng trong việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với chủ đề về “Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu” (Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6) bằng phương pháp dự án cho các đồng nghiệp trong khối trong bối cảnh giãn cách xã hội vì Covid 19 thì giáo viên có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

ActivInspire

Microsoft PowerPoint

Microsoft Teams

Kahoot

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Cô An Nhiên được nhà trường giao phụ trách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp của khối 6. Trước khi vào năm học, cô An Nhiên muốn tổ chức một buổi sinh hoạt chuyên môn cho các giáo viên chủ nhiệm khối 6 để trao đổi về các nội dung cần thực hiện để xây dựng kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho khối 6. Theo Thầy/Cô, cô An Nhiên có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây để tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn này trong bối cảnh giãn cách xã hội vì Covid 19?

Kahoot

Microsoft PowerPoint

ActivInspire

Google Meet

Đáp án trắc nghiệm Module 9 môn Ngữ văn THCS đầy đủ

Đáp án Module 9 THCS môn Ngữ văn – Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Ý nào sau đây thể hiện ĐÚNG quan điểm cơ bản của việc xây dựng chương trình GDPT Ngữ văn 2018?

Lấy việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp (đọc, viết, nói và nghe) làm trục chính xuyên suốt cả ba cấp học.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây KHÔNG thể hiện đúng yêu cầu đối với giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực?

Giáo viên là người giữ vai trò chủ yếu trong việc đánh giá quá trình học tập của học sinh.

Câu 3. Yếu tố “cá nhân tự học tập và rèn luyện” đóng vai trò quyết định đến sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi học sinh.

Phát biểu trên đúng

Câu 4. Phương pháp dạy học và giáo dục được hiểu là (1) …, con đường hoạt động chung giữa người dạy và người học, trong những (2) … dạy học, giáo dục xác định, nhằm đạt tới (3) … dạy học và giáo dục đã xác định.

(1) cách thức, (2) điều kiện, (3) mục tiêu

Câu 5. Để HS có cơ hội trải nghiệm các tình huống hành động được mô phỏng về một chủ đề gắn với thực tiễn, thông qua đó phát triển năng lực và phẩm chất cá nhân, GV nên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây?

Dạy học dựa trên dự án

Câu 6. Khi triển khai yêu cầu cần đạt sau ở lớp 6 “Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể”, để hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của kiểu bài viết ấy, GV nên sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học nào sau đây là phù hợp nhất?

PP dạy học theo mẫu và kĩ thuật sơ đồ tư duy

Câu 7. Phương pháp nào sau đây KHÔNG được sử dụng trong đánh giá định kì?

Quan sát

Câu 8. Ở hoạt động Khởi động, nếu GV muốn biết những gì HS đã biết và mong muốn được biết có liên quan đến bài mới, GV nên sử dụng công cụ đánh giá nào là phù hợp nhất?

Phiếu KWL

Câu 9. Để đánh giá yêu cầu cần đạt ở lớp 6: “Viết được bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích”, GV nên sử dụng phương pháp và công cụ đánh giá nào sau đây là phù hợp nhất?

Phương pháp đánh giá qua sản phẩm bài viết và công cụ rubric

Câu 10. Bài kiểm tra tự luận và bài kiểm tra trắc nghiệm khách quan là những công cụ đánh giá của phương pháp đánh giá nào?

Kiểm tra viết

Đáp án Module 9 THCS môn Ngữ văn – Nội dung 1

Câu 1. “Thay đổi tổng thể và toàn diện nhận thức, phương pháp, cách thức, kĩ thuật triển khai các hoạt động liên quan đến giáo dục trên môi trường số, ứng dụng công nghệ thông tin” là biểu hiện của xu hướng nào khi ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác, sử dụng học liệu số, thiết bị công nghệ trong lĩnh vực giáo dục?

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá

Đôi mới phương pháp dạy học

Chuyển đổi số trong giáo dục

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục

Câu 2. Giáo trình điện tử, sách giáo khoa điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, bài kiểm tra đánh giá điện tử, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm mô phỏng… được xem là loại thiết bị công nghệ nào?

Thiết bị công nghệ trong dạy học

Thiết bị công nghệ quản lí lớp học

Thiết bị công nghệ thiết kế nội dung bài học

Thiết bị công nghệ trong kiểm tra đánh giá

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây là KHÔNG CHÍNH XÁC về vai trò đặc biệt quan trọng của công nghệ thông tin trong việc phát triển GV?

Giúp GV giao được nhiều nhiệm vụ học tập hơn cho HS nhằm tăng cường tối đa kiến thức.

Hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn của GV

Hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học của GV

Giúp GV sử dụng hiệu quả nguồn học liệu một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học.

Câu 4. Mô hình lớp học đảo ngược là mô hình khai thác triệt để những ưu điểm của công nghệ thông tin vì:

Học sinh có thể chủ động, sáng tạo trong hình thức học tập, không phụ thuộc vào việc tương tác trực tiếp.

GV không nhất thiết phải tương tác trực tiếp với học sinh, vì đã có hệ thống bài học được chuẩn bị sẵn.

GV tương tác trực tiếp với học sinh để hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ học tập trực tuyến.

Học sinh có thể tiếp cận nội dung bài học thông qua hệ thống bài giảng, tài liệu đã được chuẩn bị trước.

Câu 5. Khi thiết kế bài giảng PPT dùng trong giờ dạy học đọc hiểu văn bản, GV hạn chế việc sử dụng hình ảnh minh họa cho các hình ảnh được gợi lên từ văn bản. Đó là biểu hiện của YÊU CẦU nào trong số các yêu cầu dưới đây khi ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Đảm bảo tính pháp lí

Đảm bảo tính logic, hệ thống

Đảm bảo tính sư phạm

Đảm bảo tính thực tiễn

Câu 6. Thầy/Cô hãy trao đổi và thảo luận về các công cụ, phần mềm thông dụng hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục trong môn Ngữ văn.

Trả lời:

– Các công cụ: laptop, máy chiếu, điện thoại thông minh, loa, ti vi, bảng vẽ điện tử…

– Các phầm mềm: Microsoft Teams, Zoom, Zalo, Google Meet, Padlet, Kahoot,…

Đáp án Module 9 THCS môn Ngữ văn – Nội dung 2

Câu 1. Chức năng “tổ chức và quản lí lớp học trực tuyến” là của phần mềm nào sau đây?

Google Classroom

Câu 2. Phát biểu nào sau đây KHÔNG PHẢI LÀ chức năng của phần mềm Mentimeter?

Sử dụng để kiểm tra đánh giá trực tuyến thời gian thực.

Sử dụng để tổ chức, quản lí lớp học trực tuyến hoàn toàn.

Sử dụng để ghi nhận phản hồi của người học về một vấn đề.

Sử dụng để người học có thể bình chọn dựa trên các chọn lựa có sẵn.

Câu 3. “Học liệu số và thiết bị công nghệ tạo thêm cơ hội cho GV chủ động chọn lựa phương pháp dạy học, cách thức triển khai hoạt động học mà ở đó HS là chủ thể của hoạt động”. Phát biểu này để cập đến vai trò nào của học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục?

Góp phần phát triển hứng thú học tập của người học

Tác động đến các thành tố của quá trình dạy học, giáo dục

Tạo điều kiện và kích thích giáo viên tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục đa dạng, hiệu quả

Góp phần phát triển kĩ năng học tập của người học

Xem thêm:  Lên mạng dự đoán đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thì có bị xử phạt theo quy định thời điểm hiện tại hay không?

Câu 4. Thầy A là giáo viên Ngữ văn của lớp 6/2 trường THCS X. Trong hoàn cảnh trường chưa được trang bị đầy đủ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và giáo dục, học sinh không có máy tính, điện thoại thông minh, trường hiện chỉ trang bị được cho giáo viên máy tính để bàn và máy chiếu ở một số phòng bộ môn. Thầy dự định ứng dụng công nghệ thông tin để tương tác với học sinh trong giờ học đọc hiểu văn bản. Theo thầy/cô, phần mềm nào phù hợp nhất để thầy A tổ chức các hoạt động học tương tác với học sinh trong giờ học này?

MS Power Point

Câu 5. Cô A là giáo viên Ngữ văn của lớp 6/1 trường THCS X. Trong hoàn cảnh học sinh phải nghỉ học trực tiếp vì dịch Covid, cô dự định ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các giờ học trực tuyến nhằm hướng dẫn học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn và nhà trường. Theo thầy/cô, phần mềm nào sau đây PHÙ HỢP NHẤT để cô A tương tác với học sinh trong giai đoạn này?

Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến

Phần mềm thiết kế học liệu số và trình diễn

Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá

Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp và hỗ trợ học sinh

Câu 6. Học liệu số dạng hình ảnh, video, bản trình chiếu có thể được sử dụng khi dạy loại nội dung dạy học nào?

Nói và nghe

Đọc

Viết

Tất cả đáp án đều đúng

Câu 7. Phần mềm nào PHÙ HỢP NHẤT để biên tập và xuất bản một video bài giảng phục vụ dạy học trực tuyến?

Kahoot

Google Classroom

Video Editor

Mentimeter

Câu 8. Microsoft Teams, Google Classroom là những phần mềm có chức năng gì?

Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh

Hỗ trợ quản lí học sinh

Hỗ trợ kiểm tra đánh giá

Tổ chức và quản lí lớp học trực tuyến

Câu 9. Những thông tin nào sau đây mô tả đúng về máy tính và việc sử dụng máy tính trong dạy học Ngữ văn?

Là thiết bị có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn và có thể được lấy ra khi cần

Là thiết bị có thể thực hiện các tác vụ thường xuyên với tốc độ nhanh hơn con người

Là thiết bị tích hợp chức năng âm li (ampli), loa, đài và đọc được các định dạng DVD, CD, SD, USB, có thể được di chuyển dễ dàng bằng cách xách tay.

Giáo viên có thể dùng máy tính để thiết kế các công cụ đánh giá trong đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì môn Ngữ văn.

Giáo viên sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm PowerPoint để thiết kế bài giảng với đầy đủ kênh chữ, kênh hình, video, âm thanh, sơ đồ,… để dạy học các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

Câu 10. Việc tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, học liệu số trong dạy học cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây? (Chọn nhiều đáp án)

Xác định đúng các bước tìm kiếm thông tin

Diễn đạt chính xác cú pháp câu lệnh tìm kiếm.

Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu tìm kiếm, tiếp nhận thông tin.

Nhận diện đúng thông tin nhằm xác định mức độ chính xác và phù hợp của thông tin.

Kiểm chứng được thông tin.

Đáp án Module 9 THCS môn Ngữ văn – Nội dung 3

Câu 1. Việc chọn lựa nguồn học liệu số cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Tất cả các đáp án đều đúng

Phù hợp với tâm sinh lí, độ tuổi của người khai thác và sử dụng

Phù hợp với bản sắc văn hóa, dân tộc

Câu 2. Phần mềm nào PHÙ HỢP NHẤT để hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến?

Google Forms

Câu 3. Hình thức nào dưới đây là hình thức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp?

GV vừa tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng công nghệ thông tin, vừa triển khai hoạt động học trực tuyến bằng phần mềm MS Team.

GV tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng phần mềm MS-PowerPoint, kết hợp chiếu Video minh hoạ.

GV vừa tổ chức hoạt động dạy học trên lớp có ứng dụng công nghệ thông tin, vừa triển khai hoạt động học trực tuyến bằng phần mềm Google Classroom.

Buổi học được thực hiện trực tuyến hoàn toàn thông qua phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến (Google Meet, MS Team,…).

Câu 4. “Trước và sau tiết/ buổi học chính, GV sử dụng lớp học trực tuyến để triển khai một số hoạt động tự học và nhiệm vụ học tập, qua đó HS làm việc cá nhân hoặc theo nhóm tuỳ theo yêu cầu của GV”. Đây là ví dụ minh họa cho hình thức dạy học nào?

Học từ xa trong môi trường ảo.

Học theo mô hình kết hợp: trực tuyến và trực tiếp

Học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin

Học với sự trợ giúp của máy tính và Internet

Câu 5. Cô Lan là giáo viên môn Ngữ văn, phụ trách dạy lớp 6A1, trường THCS X. Cô sẽ dạy về truyền thuyết Thánh Gióng. Cô đã xây dựng 1 video clip để giới thiệu về hội khỏe Phù Đổng trong nhà trường phổ thông. Cô dự định chiếu cho học sinh xem trong 3 phút. Theo Thầy/Cô, cô Lan có thể sử dụng video clip trên để tương tác với học sinh trong hình thức dạy học nào?

Tất cả đáp án đều đúng.

Dạy học trực tuyến hoàn toàn.

Dạy học theo mô hình kết hợp: học trực tiếp và học trực tuyến.

Dạy học trực tiếp trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và Internet.

Câu 6. “Trong bước này cần mô tả rõ cách GV, HS sử dụng thiết bị công nghệ, phần mềm, học liệu để tổ chức và thực hiện các hoạt động học tập”. Phát biểu này đề cập đến bước nào trong quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin?

Thiết kế các hoạt động dạy học cụ thể

Xác định hình thức, phương pháp, kĩ thuật dạy học; phương án kiểm tra đánh giá

Xác định nội dung, chuỗi các hoạt động học và thời lượng tương ứng

Xác định mục tiêu dạy học của bài học

Câu 7. Đối với giáo viên, yếu tố nào KHÔNG ảnh hưởng đến hiệu quả của việc chọn lựa và triển khai các phương án ứng dụng công nghệ thông tin?

Rào cản về cơ sở vật chất thiết bị, đường truyền internet

Thời gian tổ chức các hoạt động học trên lớp

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên

Thái độ của giáo viên đối với công nghệ thông tin

Câu 8. Việc tìm kiếm, tiếp nhận thông tin, học liệu số trong dạy học cần đảm bảo những yêu cầu nào sau đây?

Kiểm chứng được thông tin.

Nhận diện đúng thông tin nhằm xác định mức độ chính xác và phù hợp của thông tin.

Xác định đúng các bước tìm kiếm thông tin

Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu tìm kiếm, tiếp nhận thông tin.

Diễn đạt chính xác cú pháp câu lệnh tìm kiếm.

Câu 9. Để chọn lựa phương án ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục môn Ngữ văn, cần xem xét cụ thể các nhóm yếu tố chính nào sau đây?

Cơ chế, chính sách, định hướng phát triển của địa phương.

cha mẹ, nhà trường, địa phương.

Kĩ năng, thái độ của học sinh và giáo viên.

Học sinh, giáo viên và nhà trường.

Câu 10. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Xác định các bước thiết kế, biên tập học liệu số nội dung dạy học.

Câu trả lời

Bước 1: B . Xác định dạng học liệu số phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung dạy học cụ thể

Bước 2: C. chọn lựa nguồn học liệu số phù hợp để sử dụng cho việc việc thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Bước 3: A. chọn lựa, sử dụng phần mềm để thiết kế, biên tập nội dung dạy học

Câu 11. Xác định mục đích của việc chọn lựa thiết bị công nghệ và phần mềm trong tổ chức dạy học.

Để thiết kế, biên tập học liệu số phù hợp cho hoạt động học.

Để thực hiện quá trình kiểm tra đánh giá, phản hồi và lưu trữ sản phẩm học tập.

Để triển khai nội dung học liệu số

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các giáo viên

Để tổ chức hoạt động học

Đáp án Module 9 THCS môn Ngữ văn – Nội dung 4

Câu 1. Quy trình xây dựng kế hoạch tự học nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục của giáo viên cốt cán gồm có mấy bước?

5

2. “Hỗ trợ đồng nghiệp để phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục với một chiến lược, kế hoạch được chuẩn bị chu đáo từ tổ chuyên môn nhà trường” là yêu cầu của hình thức hỗ trợ đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

Câu 3. “Giáo viên cốt cán sẽ trực tiếp làm việc và trao đổi cùng với một số giáo viên đại trà về các nội dung cần thiết tại một nơi với thời gian quy định” là mô hình hướng dẫn đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ trực tiếp với mô hình “một kèm nhiều”

Câu 4. “Giáo viên phối hợp với giáo viên triển khai các nội dung tập huấn theo kế hoạch; theo dõi, đánh giá, trợ giúp người học trong suốt quá trình thực hiện lớp tập huấn qua hệ thống quản lí học tập trực tuyến và các công cụ giao tiếp qua mạng khác” là yêu cầu của mô hình hỗ trợ đồng nghiệp nào?

Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua tổ chức bồi dưỡng qua mạng

Câu 5. Giáo viên A tham gia vào khóa tập huấn bồi dưỡng qua mạng, vậy giáo viên này KHÔNG CẦN thực hiện việc nào sau đây?

Vận hành, điều khiển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện kĩ thuật

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Giáo dục công dân THCS

Đáp án Module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Câu hỏi ôn tập

Câu 1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Khuyến khích giáo viên đưa ra các nhiệm vụ học tập để học sinh tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

Câu 2. Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học hợp tác.

Dạy học giải quyết vấn đề.

Dạy học trực quan.

Câu 3. Dạy học giải quyết vấn đề có năng lực phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn GDCD ở cấp THCS vì

học sinh được giáo viên trang bị kĩ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

năng lực và phẩm chất của học sinh chỉ được thể hiện khi tham gia vào hoạt động giải quyết vấn đề/nhiệm vụ được giao

giáo viên truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học sinh.

học sinh lắng nghe, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được giáo viên hướng dẫn.

Câu 4. Trong Chương trình môn GDCD 2018 cấp THCS, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là

học liệu GDCD đã được số hóa.

các sơ đồ, bảng biểu

tranh ảnh, băng ghi âm, ghi hình

video clip

Câu 5. Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn GDCD ở cấp THCS?

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh làm việc với thiết bị dạy học.

Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Học sinh tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Câu 6. Việc chọn lựa và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn GDCD cấp THCS của giáo viên phụ thuộc những yếu tố nào?

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Nội dung của chủ đề/bài học.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.

Cơ sở vật chất của nhà trường.

Câu 7. Việc đánh giá trong dạy học môn GDCD 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, năng lực của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù GDCD được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù GDCD, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Việc hướng dẫn học sinh học từ thấp đến cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong thiên nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

Câu 8. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong một chủ đề.

Câu trả lời

1 Khởi động
2 Khám phá
3 Luyện tập
4 Vận dụng

Câu 9. Hãy sắp xếp thứ tự các bước trong quy trình tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

Câu trả lời

1. Chuyển giao nhiệm vụ
2. Thực hiện nhiệm vụ
3. Báo cáo nhiệm vụ
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Câu 10. Trong một bài dạy môn GDCD, giáo viên tổ chức cho học sinh đi thăm một làng nghề truyền thống. Cách làm này của giáo viên thể hiện rõ nhất nguyên tắc dạy học phát triển phẩm chất, năng lực nào?

Kiểm tra, đánh giá theo năng lực.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Đáp án Module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 1

Câu 1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Câu 2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

Câu 3. Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức đào tạo sử dụng liên kết mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với giáo viên.

Hình thức đào tạo sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

Hình thức đào tạo ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức đào tạo mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học không gặp gỡ, không ở cùng một chỗ và cũng có lúc không xuất hiện ở cùng một thời điểm, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

Câu 4. ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu hướng học tập suốt đời, cụ thể: năng lực tiếp cận đại trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng ban đầu về kiến thức – kĩ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

STEM.

B-Learning.

ADDIE.

Câu 5. Lớp học đảo ngược là cơ hội để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động học tập để học sinh phát triển nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, giáo viên hướng dẫn và điều hành các hoạt động giải đáp những vướng mắc, phức tạp đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học sinh được dành thời gian để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và cơ hội học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học sinh đóng vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu cá nhân.

Đáp án Module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 2

Câu 1. Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ giáo viên

quản lí các hoạt động của học sinh.

đánh giá kết quả học tập và giáo dục.

thiết kế và biên tập nội dung dạy học.

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

Câu 2. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, phần mềm máy tính ở dạng hình ảnh minh hoạ, giáo viên Ngân có thể sử dụng phần mềm nào dưới đây?

Video Editor.

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Google Classroom.

Câu 3. Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn nội dung bài dạy môn GDCD cấp THCS cho giáo viên?

Google Classroom.

Microsoft PowerPoint.

Youtube.

Video Editor.

Câu 4. Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Phù hợp với tất cả đối tượng dạy – học.

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Phổ biến, dễ sử dụng với tất cả giáo viên.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

Câu 5. Giáo viên sử dụng phần mềm Kahoot để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng “Siêng năng, kiên trì” cho môn GDCD, THCS. PowerPoint thuộc nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm thiết kế/ biên tập học liệu số và trình diễn.

Nhóm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Nhóm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá.

Nhóm hỗ trợ quản lý lớp học.

Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 3

Câu 1. Để chọn lựa đúng thiết bị công nghệ cho dạy học trong môn Giáo dục công dân cần căn cứ vào:

Đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS

Tất cả các ý đều đúng

Tiến trình tổ chức chuỗi hoạt động học

năng lực khai thác, sử dụng của giáo viên

Câu 2. Nội dung nào không phải là yêu cầu đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Giáo dục công dân?

Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong nước

Đảm bảo tính thực tiễn

Đảm bảo tính pháp lý

Đảm bảo tính khoa học

Câu 3. Kho bài giảng e-learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

Câu 4. Phần mềm nào sau đây có thể sử dụng để tổ chức kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn Giáo dục công dân hiệu quả.

Video Editor

Google Forms

PowerPoint.

Microsoft Word

Câu 5. Khi tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân, GV thực hiện phim dưới dạng kể chuyện bằng hình ảnh; sau đó đăng lên kênh Youtube. Học sinh truy cập vào kênh giáo viên và xem phim. GV đang sử dụng nhóm công cụ, phần mềm nào dưới đây?

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ dạy học

Nhóm công cụ phần mềm hỗ trợ cá nhân

Nhóm công cụ phần mềm mạng xã hội

Nhóm công cụ phần mềm phát triển nội dung

Câu 6. Căn cứ để chọn lựa hình thức dạy học cho một chủ đề có sử dụng công nghệ thông tin (3 hình thức: Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học kết hợp trực tuyến và trực tiếp; Dạy học trong môi trường học ảo) là:

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí, yêu cầu cần đạt

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực công nghệ thông tin của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực công nghệ thông tin của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học

Câu 7. Khi dạy học các nội dung về giáo dục đạo đức trong môn GDCD cấp THCS, giáo viên có thể sử dụng các công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

OneNote.

Gmail.

Padlet

Câu 8. Trong dạy học môn Giáo dục công dân, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

Mở đầu và Vận dụng.

Tất các ý đều đúng

Mở đầu, Khám phá và Luyện tập

Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

Câu 9. Khi dạy học chủ đề Yêu thương con người, giáo viên có thể sử dụng những công cụ, phần mềm nào để thiết kế bài giảng?

Youtube.

Microsoft Team.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

Câu 10. Khai thác công cụ, phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân với mục đích thiết kế và biên tập nội dung dạy học bao gồm công việc cụ thể nào dưới đây?

Tổ chức quản lý lớp học, liên kết thông tin với cha mẹ

Tạo bài giảng, biên tập và xuất bản nội dung dạy học

Xây dựng các hoạt động học tập của học sinh

Thiết kế phương án đánh giá, xây dựng các hình thức công cụ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh

Đáp án Module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 4

Câu 1. Chọn phương án sai: Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức

Khoá bồi dưỡng tập trung

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua mạng

Sinh hoạt tổ chuyên môn

Câu 2. “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ mấy trong quy trình lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp

2

Câu 3. Trong các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp sau, hình thức nào có thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả:

Khoá bồi dưỡng tập trung

Tự học và chia sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua lớp học ảo

Sinh hoạt tổ chuyên môn

Câu 4. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập nâng cao năng lực (trong đó có năng lực công nghệ thông tin) sẽ giúp đáp ứng tiêu chí:

Nâng cao năng lực, phẩm chất bản thân

Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV

Phát triển nghiệp vụ bản thân

Phát triển chuyên môn bản thân.

Câu 5. Một kế hoạch tự học nâng cao năng lực công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Mục tiêu tự học, quan điểm về tự học, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, sản phẩm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học.


Website: thcsyentran.edu.vn
Ctegories: Học Tập

Leave a Comment