Có được cộng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không?


Hỏi: Có được cộng điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2023 cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không? Câu hỏi của bạn Hoài Vy ở Cà Mau.


Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có được cộng điểm khi dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 39 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi nội dung bởi khoản 18 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT. Tập huấn quy định về cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:

điểm ưu tiên

1. Xét công nhận tốt nghiệp THPT tính theo 3 khu vực gồm khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3; trong đó, đối tượng 1 là thí sinh bình thường không được cộng điểm ưu tiên; Đối tượng 2 và đối tượng 3 được cộng điểm ưu tiên.

2. Loại 2: Cộng 0,25 điểm cho thí sinh thuộc một trong các loại sau:

a) Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm năng lực lao động dưới 81% (đối với trình độ trung học);

b) Con của thương binh, bệnh binh và người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm năng lực lao động dưới 81%; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; con của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

c) Người dân tộc thiểu số;

d) Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hộ khẩu thường trú trong thời gian học trung học phổ thông từ 03 năm trở lên tại các xã đặc biệt phức tạp, xã biên giới, xã an toàn khu trong vùng đầu tư của Chương trình 135 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 ngày 7/1998 của Thủ tướng Chính phủ (từ khi các xã này hoàn thành Chương trình 135 trở về trước); xã đặc biệt phức tạp vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và các xã có thôn đặc biệt phức tạp vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, học tại các trường trung học phổ thông không thuộc địa bàn TP. quận, huyện của thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2/3 thời gian học trung học phổ thông;

đ) Người bị nhiễm chất độc hoá học; con của người bị nhiễm chất độc hoá học; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người được cơ quan có thẩm quyền công nhận bị dị tật, dị dạng, giảm năng lực tự lực trong sinh hoạt hoặc lao động do nhiễm chất độc hóa học;

e) Đủ 35 tuổi trở lên, tính đến ngày thi (đối với thí sinh GDTX).

Như vậy, căn cứ quy định trên thì con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc đối tượng được cộng 2 điểm ưu tiên theo quy định và cộng 0,25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Xem thêm:  TOP 22 bài văn Tả con vật lớp 5 hay nhất

Có được cộng điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2023 cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học? (Hình ảnh từ internet)

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Miễn tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT

3. Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên; Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, bản thân bị suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục phổ thông: Hoàn thành chương trình trung học phổ thông; có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy chế này; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Đối với người khuyết tật học không theo chương trình giáo dục phổ thông: Nhận xác nhận của hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập về kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp trung học; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Đối với người hoạt động kháng chiến và con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết phổ thông trung học; có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy chế này; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được miễn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Xem thêm:  Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ trung cấp thì người học phải có kỹ năng ngoại ngữ như thế nào?

– Đã hoàn thành chương trình THPT

– Đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT .

– Có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông khi nào?

Căn cứ quy định tại Điều 42 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:

Công nhận tốt nghiệp THPT

1. Thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi tất cả các bài thi và môn thi thành phần của bài thi tổ hợp để công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm. theo thang điểm 10 và có điểm tự chọn cá nhân đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Những thí sinh đủ điều kiện dự thi và được miễn tất cả các bài thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định tại Điều 36 của Quy chế này được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được dự thi, không bị xử lý kỷ luật sẽ bị hủy kết quả thi, toàn bộ các môn thi và thành phần của chương trình đều bị hủy bỏ. Bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt điểm trên 1,0 theo thang điểm 10 và có điểm bài thi đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Xem thêm:  Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thanh Hóa năm 2023-2024? Xem điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Thanh Hóa ở đâu?

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được dự thi, được miễn tất cả các bài thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 36 của Quy chế Quy chế thi tốt nghiệp THPT. ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.


Leave a Comment