Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận bằng nguồn vốn nào?

Trách nhiệm và quyền hạn của nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được quy định như thế nào? Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận bằng nguồn vốn nào? Thắc … Read more

Cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích Chiếc lược ngà

   Cảm nhận nhân vật ông Sáu, tuyển chọn những bài văn hay phân tích, cảm nhận về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Đề bài: Trình bày cảm nhận của anh/chị về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Hướng dẫn làm … Read more

Để được bổ nhiệm chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng 4 thì viên chức cần có bằng tốt nghiệp gì?

Để được bổ nhiệm chức danh giáo viên dạy nghề hạng 4, viên chức cần có văn bằng gì? Tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp của viên chức được bổ nhiệm chức danh giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng 4 được quy định như thế nào? – Câu hỏi của anh Hiếu … Read more

Người học ngành công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào?

Xin cho biết: Sinh viên học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trình độ cao đẳng ra trường có thể làm những công việc gì? Những kỹ năng nào mà sinh viên nên đạt được sau khi hoàn thành khóa học này? Đây là câu hỏi của bạn Quốc Tiến đến từ Khánh Hòa. … Read more

Sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ trung cấp thì người học phải có được kỹ năng ngoại ngữ như thế nào?

Xin cho biết: Sau khi tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật cơ điện tử, người học cần có trình độ ngoại ngữ gì? Tôi có thể nhận được những công việc gì sau khi hoàn thành khóa học này? Đây là câu hỏi của bạn Quốc Trường đến từ Hà Nội. Sau … Read more

Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Phân tích đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều –  đoạn trích nằm ở phần hai “Gia biến và lưu lạc” của tác phẩm Truyện Kiều, có giá trị tố cáo hiện thực và chứa chan tinh thần nhân đạo. Tham khảo tài liệu dưới đây để nắm được cách làm cho dạng bài tập này. Đề bài … Read more

Người học ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ trung cấp muốn tốt nghiệp thì phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ?

Cho em hỏi: Kỹ thuật viên cơ điện tử trình độ trung cấp tốt nghiệp tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Tôi nên có những kiến ​​thức gì sau khi hoàn thành khóa học này? Đây là câu hỏi của bạn Quốc Bình đến từ Thái Bình. Sinh viên kỹ thuật cơ … Read more

Phân tích đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích

Đề bài: Phân tích những nét đặc sắc nghệ thuật trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du). *** * Tóm tắt những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích: – Thể thơ lục bát cổ truyền – Nghệ thuật miêu tả nội tâm đặc sắc với bút pháp tả … Read more

Người học ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào?

Anh/chị cho em hỏi: Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử sau khi ra trường có thể làm những công việc gì? Những kỹ năng cần thiết để hoàn thành khóa học này? Đây là câu hỏi của bạn Quốc Anh đến từ Bình Thuận. Những người theo học … Read more