Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2023 tại Quảng Trị


[Link Full]: Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2023 tại Quảng Trị

Thông tin cập nhật mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 22/08/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

 Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2023 tại Quảng Trị

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Quảng Trị ngày 22/08/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.


Lịch cúp điện Thành phố Đông HàNgày Khu vực Đơn vị Thông tin

22/08/2023


07h00-13h00

Thông Quảng Phú ĐL Đông Hà Tách, đấu lèo VT11 nhánh đi TBA Thông Quảng Phú thuộc XT 487 E4 – Đại tu TBA Thông Quảng Phú ( SCL 2023 )

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Linh
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

22/08/2023


07h00-17h00

Huỳnh Xá Hạ 3 ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Huỳnh Xá Hạ ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Huỳnh Xá Thượng ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Tiên An 2 ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Tiên An ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Bơm Nam Sơn ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Huỳnh Thượng 1 ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Huỳnh Thượng 2 ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Hồ tôm Tiên An ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

22/08/2023


07h00-17h00

Huỳnh Xá Hạ 1 ĐL Vĩnh Linh UBND xã Vĩnh Sơn kiến nghị cắt điện để giải tỏa cây cao su có nguy cơ ngã đỗ vào ĐZ; CPSQT kết hợp thay dây, thay các vị trí cột vượt đường sắt, thay xà sứ trên tuyến

Lịch cúp xã Thị xã Quảng Trị
Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

22/08/2023


07h30-11h30

TBA La Vang Điện lực Thành Cổ UBND xã Hải Phú đề nghị chặt cây cao ngoài ĐZ có nguy cơ ngã đổ mất an toàn; ĐLTC kết hợp thay MBA và ATM tổng TBA La Vang, hoàn trả MBA 100kVA sau Lễ hội Hành hương Đức Mẹ La Vang

22/08/2023


14h00-17h00

Phú Lệ Điện lực Thành Cổ UBND xã Hải Phú đề nghị chặt cây cao ngoài ĐZ có nguy cơ ngã đổ mất an toàn; ĐLTC kết hợp thay MBA và ATM tổng TBA Phú Lệ, hoàn trả MBA 320kVA sau Lễ hội Hành hương Đức Mẹ La Vang

Trên đây là thông tin lịch cúp điện Quảng Trị tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tô PTA sẽ cập nhật lịch liên tục để độc giả nắm bắt kịp thời.Xem thêm:  [Review] Quái Vật Đen (The Black Demon)

Leave a Comment