Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2023 tại Quảng Ngãi


[Link Full]: Cập nhật Lịch cúp điện hôm nay ngày 22/08/2023 tại Quảng Ngãi

Ngày

Khu vực

Đơn vị

Thông tin


22/08/2023


07h00-11h00

Thị trấn Sơn Tịnh 8

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3


22/08/2023


07h00-11h00

Thị trấn Sơn Tịnh 9

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3


22/08/2023


07h00-11h00

TBA Thị trấn Sơn Tịnh 21

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3
Xem thêm:  Xem phim Xe Công Nông Tình Yêu Full 8 tập Vietsub - Love Tractor (2023)


22/08/2023


07h00-11h00

Trường CĐ Cong Thương Quảng Ngãi

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3


22/08/2023


07h00-11h00

NMSX nước đá Tinh Khiết Ngọc Khanh

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3


22/08/2023


07h00-12h00

CS Trà Khúc 1

ĐL Sơn Tịnh

Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 1


22/08/2023


07h00-11h00

CS Trà Khúc 2

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3
Xem thêm:  Xem Phim Yêu Trong Khổ Hận Full 35 Tập (Trọn Bộ Thuyết minh)


22/08/2023


07h00-11h00

CS Trà Khúc 4

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3


22/08/2023


07h00-11h00

Trạm sạc Vinfas

ĐL Sơn Tịnh

– Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 4 – Thay MBA 15kVA-22(15)/0,4kV kém chất lượng bằng MBA 100kVA-22/0,4kV TBA CS Trà Khúc 2 – Thu hồi MBA 15kVA không vận hành TBA CS Trà Khúc 3
Leave a Comment